تبلیغات
آفتابگردون - محور جامعه انسانی


آفتابگردون

بشر ، یک بودن است و انسان ، یک شدن؛ در مسیر شدن باید همیشه رو به سوی آفتابِ حقیقت داشت.

"مادری" یکی از اساسی ترین نقش هایی که سال هاست در حوزه مطالعات زنان ،  موضوع بحث و اختلاف نظر بوده و هر مکتب فکری بر اساس تعریفی که از چیستی زن دارد ، جایگاهی متفاوت برای آن در نظر می گیرد.از زمان شروع مطالعه تخصصی تر در موضوع زنان ، این حقیقت برایم پررنگ تر شده  که به همان اندازه که در تعریف هویت زن ، نوع نگاه به نقش مادری اساسی و غیرقابل حذف است ، بخش عمده ای از ویژگی های روحی و جسمی وی در بعد جنسیتی  ارتباطی مهم و اساسی با این نقش  دارد به گونه ای که با حذف آن ، بسیاری از این خصوصیات زنانه معنا و مفهوم خود را از دست می دهند.

بدیهی است نقش مادری می بایست کارکردی عظیم در عالم خلقت داشته باشد که تا این حد محور و مبنای آفرینش جنس قرار گرفته است . این حقیقت نه تنها در آثار سطح اول اسلامی مانند "زن درآینه جلال و جمال الهی" مورد تایید قرار گرفته1 بلکه در آثار اندیشمندان شهیر غربی که به بررسی نقش های زنانه پرداخته اند نیز می توان موارد موید این حقیقت را به وضوح دید. امروز در طی مطالعه کتاب "چه کسی گهواره را تکان خواهد داد" به سخنانی از "جرج گیدلر" ،اندیشمند آمریکایی، برخوردم که  بسیار قابل تأمل بود :

« زن ، نقش محوری در جامعه انسانی دارد. تمام کارهای دیگری که در جامعه صورت می گیرد از جمله تجارت ، سیاست ، سرگرمی و خدمات ، نتیجه و محصول کیفیت خانواده است. جایگاه مرکزی زن در خانه به موازات جایگاه مرکزی او در کل جامعه متمدن قرار گرفته. در هر دو مورد ، این جایگاه مهم زن از نقش ضروری او در زاد و ولد و برقراری اساسی ترین پیوند انسانی یعنی پیوند بین مادر و فرزند نشأت می گیرد . وقتی این پیوند در بین جماعتی از بین می رود ، کل گروه دچار آشفتگی غیراخلاقی می شود. بیشتر خصوصیات فردی و انسانی از عشق مادر به فرزندانش نشأت می گیرد.

دغدغه های دیگری که از عشق مادرانه سرچشمه می گیرند ، عبارتند از : تمایل به داشتن حمایت و مراقبت مردان ، آرزوی داشتن یک زندگی اجتماعی با ثبات و اشتیاق به داشتن آینده بلند مدت بهتر. موفقیت یا شکست جامعه متمدن به این بستگی دارد که زنان تا چه اندازه بتوانند این ارزش ها را به مردان منتقل کنند.»2

 [1] آیت الله جوادی آملی در کتاب"زن در آینه جلال و جمال" در بررسی رحامت به عنوان عامل فطری روابط اجتماعی ، بر مبنای آیات قرآن صله رحم را "عهدالله" می نامد که  نقض آن سبب فساد در زمین می شود و در ادامه ، پایه گذار و محور و مرکز این عهد الهی را وجود زن معرفی می کند.

[2] چه کسی گهواره را تکان خواهد داد ؛ جرج گیدلر صفحه 18


نوشته شده در جمعه 12 مهر 1392 ساعت 10:02 ب.ظ ... سیده راضیه حسینی | نظرات

__________________________________

قالب وبلاگ :