تبلیغات
آفتابگردون - اعتماد خداوند


آفتابگردون

بشر ، یک بودن است و انسان ، یک شدن؛ در مسیر شدن باید همیشه رو به سوی آفتابِ حقیقت داشت.

بدون شک یکی از مهمترین مسائل جامعه انسانی که محل بحث بسیاری بوده  و منجر به آراء و نظرات متفاوتی شده ، هستی شناسی زن و نوع نگاهی است که به ویژگی ها و صفات مختص او وجود دارد و چه بسا به لحاظ نقش محوری اش در عالم هستی ، تبیین صحیح و مبتنی بر حقیقت این موضوع گره از بسیاری از مشکلات جوامع بشری بگشاید.

به اعتقاد من زن دارای جایگاهی  ویژه در نزد خداوند است و مورد عنایت خاص او قرار گرفته و  آن چه در طول تاریخ ستم های بسیاری را علیه زنان رقم زده ، جهل جامعه بشری نسبت به این شأن متعالیست. یکی از مواردی که این مدعا را ثابت می کند این است که خداوند در دو نقش کلیدی بصورت اختصاصی به زن اعتماد کرده است و دو مسئولیت بی بدیل را به او واگذار نموده؛

انسان پیچیده ترین مخلوق آفرینش و عزیزترین آفریده خداست که خداوند محمل وجود بخشیدن به این مخلوق برگزیده را وجود زن قرار داده و در مسیر خلقت ، وی را معتمد خود قرار داده است. زن در این جایگاه تجلی گر صفت ربوبیت حضرت حق است و مظهر خالقیت او.

وجایگاه دیگر تنظیم رابطه دو جنس زن و مرد به عنوان محوری ترین رابطه جامعه بشری است که صلاح و فساد جوامع به مدیریت صحیح و عاقلانه آن بر می گردد.ابزار تنظیم این رابطه ، عفاف است که خداوند قسمت اعظم و کلیدی این مسئولیت را بر عهده زن قرار داده است.نوشته شده در چهارشنبه 21 فروردین 1392 ساعت 09:53 ب.ظ ... سیده راضیه حسینی | نظرات

__________________________________

قالب وبلاگ :